Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KID)

Κάντε swipe για να δείτε περισσότερα

Περιγραφή
Ονομασία αρχείου
Ημ/νία ανάρτησης
Allianz Target4Life επενδυτική επιλογή Ισορροπημένη,  Περιοδικών Καταβολών Ασφαλίστρων
KID_11_T4L_BA_GR_R_11_el.pdf 19.11.2021
Allianz Target4Life επενδυτική επιλογή Ισορροπημένη, Εφάπαξ Ασφαλίστρου
KID_11_T4L_BA_GR_S_11_el.pdf 26.05.2022
Allianz Target4Life επενδυτική επιλογή Δυναμική, Περιοδικών Καταβολών Ασφαλίστρων
KID_11_T4L_DY_GR_R_11_el.pdf 19.11.2021
Allianz Target4Life επενδυτική επιλογή Δυναμική, Εφάπαξ Ασφαλίστρου
KID_11_T4L_DY_GR_S_11_el.pdf 19.11.2021
Allianz Target4Life Περιοδικών Καταβολών Ασφαλίστρων
KID_11_T4L_GR_R_el.pdf 19.11.2021
Allianz Target4Life Εφάπαξ Καταβολής Ασφαλίστρου
KID_11_T4L_GR_S_el.pdf 26.05.2022
Allianz Target4Life επενδυτική επιλογή Ευκαιριών, Περιοδικών Καταβολών Ασφαλίστρων
KID_11_T4L_OP_GR_R_11_el.pdf 19.11.2021
Allianz Target4Life επενδυτική επιλογή Ευκαιριών, Εφάπαξ Ασφαλίστρου KID_11_T4L_OP_GR_S_11_el.pdf 19.11.2022

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την Allianz Global Life dac.

 

 

Η Allianz Ελλάδος, μέλος του Ομίλου Allianz, δραστηριοποιείται στους κλάδους της ιδιωτικής ασφάλισης και της διαχείρισης κεφαλαίων.

 

Τα Κεντρικά μας Γραφεία βρίσκονται:
Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ΄ 
104 42 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 69 99 944 
(καθημερινά 08:30 - 16:30 | Παρασκευή 15:30)

Έδρα: Maple House, Temple Road, Blackrock Co Dublin A94 Y9E8, Ireland - Εταιρεία Ομίλου Allianz SE, εξουσιοδοτημένη για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας ζωής από τη Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Ιρλανδίας - αριθ. μητρώου 458565