Producten

Met Allianz Target4Life vertrouwt u het beheer van uw vermogen toe aan Allianz Global Life, het internationale competentiecentrum van Allianz Group, dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van geavanceerde spaarverzekeringen en spaaroplossingen op middellange en langere termijn . Uw investeringen zijn dus in veilige en professionele handen.

U bepaalt zelf uw spaarobjectieven en de beleggingsduur. Nadien neemt Allianz de zorg van u over.

U bepaalt zelf hoeveel en wanneer u stort. U kunt daarbij kiezen tussen een koopsomformule met eenmalige storting (minimum € 5.000) of een formule met periodieke stortingen (minimum € 1.000 per jaar), met de mogelijkheid om bijkomende stortingen te doen indien u dat wenst.
Om uw dierbaren te beschermen, biedt Allianz Target4Life tevens een verzekeringsdekking aan die bij overlijden het uit te betalen kapitaal, afhankelijk van de leeftijd, verhoogt met 5% (met een maximum van 25.000 euro), 0,02% of 0,01%. 
Bij overlijden van de verzekerde valt het uitbetaalde kapitaal niet in de nalatenschap.
In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare leidraad voor toekomstige prestaties. De premies die worden toegewezen aan interne fondsen die aan het beleid ten grondslag liggen, worden belegd voor risico van de verzekeringnemer en kunnen in overeenstemming met de marktomstandigheden in waarde stijgen of dalen.
Klik hier voor meer informatie over Allianz Global Life dac.
Belgium_agl@darta.ie
   
Maatschappelijke zetel: Maple House, Temple Road Blackrock Co. Dublin, Ierland – Onderneming van de de Allianz SE Groep, met vergunning voor het uitoefenen van levensverzekeringen door de Financiële Toezichthouder in Ierland – Reg. Nr 458565 – Werkzaam in België via vrije dientsverlening – Vergunning van de Nationale Bank van België (NBB - de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel) Nr 2851.