Bendrosios naudojimo sąlygos

„Allianz“ interneto svetainė, elektroninis naujienlaiškis ir mobiliosios paslaugos yra informacinės paslaugos (toliau: „Allianz“ informacinės paslaugos) teikiamos „Allianz“ SE ir „Allianz“ įmonių grupės (toliau: „Allianz Group“). Naudojimuisi šiomis paslaugomis yra taikomos toliau išdėstytos naudojimo sąlygos.

Naudodamiesi „Allianz“ informacinėmis paslaugomis ir jų turiniu, Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote toliau išdėstytas naudojimo sąlygas ir sutinkate jų laikytis. Nesinaudokite „Allianz“ interneto svetaine, jeigu nesutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis. Žemiau vartojami terminai „mes“, „mus“ ir „mūsų“ nurodo į „Allianz SE“ ir „Allianz“ dukterines įmones (“The Allianz Group Companies”).

Naudojimasis turiniu

„Allianz“ informacinės paslaugos yra prieinamos tik informaciniais tikslais. Turinio paskelbimas ir prieiga prie „Allianz“ informacinių paslaugų nereprezentuoja, tiesiogiai ar netiesiogiai, jokių mūsų teikiamų paslaugų ar produktų. Informaciją apie finansinius produktus ir paslaugas (įskaitant draudimą, turto valdymą ir bankininkystę) galima gauti tik iš atitinkamų „Allianz Group“ įmonių. 

Pasiūlymas

Jokia „Allianz“ informacinių paslaugų teikiama informacija neturėtų būti interpretuojama kaip pasiūlymas ar pasiūlymo užklausa, ar konsultacija investavimo, teisiniais, mokesčių ir kitais klausimais. Prireikus konsultacijos, rekomenduojame kreiptis į specialistą.

Pareiga informuoti

Mes siekiame užtikrinti, kad visas „Allianz“ informacinių paslaugų teikiamas turinys yra atnaujintas, tačiau mes negarantuojame, kad minėta informacija yra naujausia, tiksli ar pilna.

Autorinės teisės

Visas „Allianz“ informacinių paslaugų turinys yra saugomas autorinių teisių. Visos teisės yra saugomos. Visos teisės į tinklalapius, svetainių turinį ir išdėstymą priklauso „Allianz SE“ ir / ar atitinkamoms „Allianz Group“ įmonėms. Draudžiama kopijuoti, modifikuoti, skelbti, platinti, perduoti, pakartotinai pateikti, naudojantis “framing”  technologija,  publikuoti, parduoti, licencijuoti, kurti išvestinį turinį ar kitaip panaudoti bet kokį turinį bet kokiais tikslais be išankstinio „Allianz SE“ ir / ar atitinkamų „Allianz Group“ įmonių sutikimo. 

Prekių ženklai, paslaugų ženklai ir logotipai (ženklinimas)

Ženklinimas, matomas  „Allianz“ informacinių paslaugų ir / ar bet kurioje kitoje „Allianz Group“ įmonės svetainėje yra „Allianz SE“ ir / ar atitinkamos „Allianz Group“ įmonės nuosavybė.

Garantija

Visas „Allianz“ informacinių paslaugų turinys, įskaitant, bet neapsiribojant vaizdine medžiaga, tekstu ir hipersaitais ar nuorodomis į kitas svetaines, gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo ir yra teikiamas toks, koks yra, be jokios garantijos, išreikštos ar numanomos, įskaitant, bet neapsiribojant parduodamumo garantija, tinkamumu konkrečiam tikslui, teisių nepažeidimu ir garantija dėl kompiuterinių virusų ar kitų žalingų komponentų nebuvimo.

Mes negarantuojame jokios „Allianz“ informacinių paslaugų teikiamos informacijos tikslumo, teisingumo, patikimumo ar išsamumo ir atsisakome bet kokios atsakomybės už joje esančias klaidas ar praleistą informaciją.

Mes negarantuojame „Allianz“ informacinių paslaugų funkcijų nenutrūkstamumo ir / ar nepriekaištingo veikimo. Mes negarantuojame, kad defektai bus ištaisyti ar kad „Allianz“ informacinės paslaugos ar serveriai, kuriuose jos yra prieinamos, yra be kompiuterinių virusų ar kitų žalingų komponentų.

Atsakomybė

Mes atsisakome bet kokios atsakomybės: sutartinės atsakomybės, civilinės atsakomybės, griežtos atsakomybės ar kita, už bet kokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, pasekminius, baudžiamuosius ar specialiuosius nuostolius, atsiradusius dėl ar bet kokiu būdu susijusius su prieiga prie ar naudojimusi ar negalėjimu prieiti prie ar naudotis „Allianz“ informacinėmis paslaugomis ar dėl Jūsų pasikliovimo jų turiniu, ar dėl gedimo, pertrūkio, defekto, perdavimo vėlavimo, kompiuterinių virusų ar kitų žalingų komponentų, ar dėl linijos ar sistemos gedimo, susijusio su „Allianz“ informacinėmis paslaugomis, nepriklausomai nuo mūsų žinių apie tai. Tas pats pasakytina ir apie visą turinį, kuris yra bet kurios iš „Allianz Group“ įmonių svetainėje.

Hipersaitai ir nuorodos į tinklalapius

Jūsų patogumui „Allianz“ informacinėse paslaugose yra tam tikri hipersaitai ir nuorodos į tinklalapius kurie gali jus nuvesti į trečiųjų šalių svetaines, kurios įprastai yra atpažįstamos iš jų aukščiausio lygio domeno vardo. Mes nesame ištyrę ir išanalizavę jų turinio ir negarantuojame jokios informacijos, prieinamos per hipersaitus ir nuorodas į tinklalapius, tikslumo, teisingumo, patikimumo ar išsamumo ir atsisakome bet kokios atsakomybės už bet kokį ir visą jų turinį.

Prisijungdami prie „Allianz“  informacinių paslaugų, Jūs taip pat sutinkate laikytis nuosavybės gairių, taikomų bet kuriai svetainei prieinamai per „Allianz“ informacines paslaugas ar hipersaitą jose.

Vietiniai teisiniai apribojimai

„Allianz“ informacinės paslaugos nėra skirtos jokiam asmeniui ar jurisdikcijai, kur (dėl asmens pilietybės, gyvenamosios vietos ar kita) „Allianz“ informacinių paslaugų skelbimas ir prieiga prie jų yra draudžiama. Asmenys, kuriems yra taikomi šie draudimai, negali naudotis „Allianz“ informacinėmis paslaugomis.

Teisių rezervavimas

Mes pasiliekame teisę keisti, modifikuoti, papildyti ar pašalinti dalį šių sąlygų bet kuriuo metu.

Jurisdikcija, atskiriamumas

Dėl šių sąlygų ar interneto svetainės atsirandantys ieškiniai bus nagrinėjami tik Miunchene, Vokietijoje, esančiuose teismuose ir Jūs sutinkate paklusti išimtinei tų teismų jurisdikcijai ir taip pat sutinkate, kad jie yra Jums patogus forumas.

Tuo atveju, jei bet kuri iš šių sąlygų nuostatų bus pripažinta neįgyvendinama, likusių nuostatų galiojimas ar vykdymas nebus paveiktas ir neįgyvendinama nuostata bus pakeista įgyvendinama nuostata, kuri ketinimu bus artima neįgyvendinamai nuostatai.

Spustelėkite toliau, jei norite gauti daugiau informacijos apie Allianz Global Life dac.
Tiesiog atsiųskite mums elektroninį laišką adresu info-agl@allianz.com
   
Buveinė: Maple House, Temple Road, Blackrock, Co. Dublinas, Airija – Bendrovė priklauso Allianz SE. Allianz Global Life DAC yra reguliuojama Airijos Centrinio Banko.
 
Registruota Airijoje. Bendrovės registracijos Nr. 458565