„Allianz Global Life dac“ („AGL“) vertina Jūsų apsilankymą šioje svetainėje („AGL“ interneto svetainė“ arba „interneto svetainė“). Šis privatumo patvirtinimas yra pateikiamas laikantis ES reglamento 2016/679 („Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas“) 13 straipsnio asmenims sąveikaujantiems su „AGL“ interneto paslaugomis.

Prašome atidžiai perskaityti toliau išdėstytą informaciją.

 „AGL“, šios svetainės savininkas, yra įsipareigojęs rūpintis asmenine informacija, kuri yra renkama iš asmenų, besinaudojančių  „AGL“ svetaine. Atitinkamai „AGL“ sukūrė šį privatumo patvirtinimą tam, kad aprašytų kaip ir kokie duomenys bus renkami iš „AGL“ svetainės vartotojų ir kokiais tikslais „AGL“ gali rinkti tokius duomenis, kaip duomenys bus apdorojami, kaip ilgai duomenys bus saugomi ir su kuo duomenys bus bendrinami ar kam duomenys bus atskleisti. „AGL“ taip pat informuoja Jus apie priemones, kurių imtasi tam, kad Jūs būtumėte informuoti ir saugūs, naršydami „AGL“ svetainėje.

Šis privatumo patvirtinimas taikomas bet kuriai informacijai, kurią „AGL“ įgijo per Jūsų apsilankymą „AGL“ interneto svetainėje. Jis nėra taikomas jokioms interneto svetainėms, kontroliuojamoms trečiųjų šalių, į kurias „AGL“ svetainėje gali būti nuoroda („trečiųjų šalių svetainės“). 

Duomenų valdytojas yra fizinis arba juridinis asmuo, valstybinė institucija, agentūra ar kitas organas, kuris (vienas ar kartu su kitais) nustato tikslus ir priemones, kuriais bus apdorojami asmens duomenys. „AGL Global Life dac“, registruota buveinė Mapple House, Temple Road, Blackrock, Dublinas, Airija, telefono numeris 00353 2422300, el. paštas dataprivacy-agl@allianz.com yra duomenų valdytojas kaip apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

„AGL“ automatiškai renka informaciją, kai jūs naršote mūsų svetainėje, naudodami slapukus (žiūrėti Informacija apie slapukus), pavyzdžiui, Jūsų IP adresas, interneto svetainė, iš kurios, Jūs pasiekėte mus, naršyklės, kurią naudojate, tipas, AGL svetainės puslapiai, kuriuose faktiškai apsilankėte, įskaitant Jūsų vizito datą ir trukmę, užklausos laikas, metodas, naudojamas perduodant užklausą serveriui, gautos atsakymo bylos apimtis, skaitinis kodas, nurodantis serverio pateikto atsakymo būseną (teigiamas atsakymas, klaida, t.t.) ir kiti parametrai, susiję su vartotojo operacine sistema ir informacinių technologijų aplinka. 

Duomenys yra naudojami apibendrinta forma statistinei informacijai gauti, tam kad suprastume, kaip lankytojai naudojasi „AGL“ svetaine ir tam, kad galėtume kontroliuoti jos tinkamą veikimą.

Duomenys taip pat gali būti naudojami nustatant atsakomybę, susijusią su bet kokiais  kompiuteriniais nusikaltimais, įvykdytais padarant žalą „AGL“ interneto svetainei.

Šie duomenys yra saugomi 14 mėnesių nuo duomenų surinkimo datos.

Taip pat „AGL“ renka asmens duomenis, kuriuos Jūs savu noru pateikiate „AGL“ interneto svetainėje, įvesdami savo asmeninę informaciją (pavyzdžiui, vardas, el. pašto adresas ir kita informacija, skirta mokesčio sąmatos užklausai ar sutarties pasirašymui) adresu „Kontaktai ir paslaugos“ (toliau: asmens duomenys).

Duomenys bus naudojami šiais tikslais:

 • „AGL“ svetainės techninis administravimas ir „AGL“ svetainės tyrimas ir plėtra;
 • klientų ir vartotojų administravimas;
 • atsakymui į Jūsų specifines užklausas.

Asmens duomenys bus tvarkomi, laikantis įstatymuose nustatytų sąlygų ir apribojimų.

Šie duomenys yra saugomi 10 metų nuo verslo santykių pabaigos datos.

Specialus sutikimas nėra reikalingas tvarkant savanoriškai pateiktus duomenis, susijusius su Jūsų užklausa (žiūrėti skyrių 3.B) ar duomenis, surinktus naudojantis „techniniais slapukais“, skirtais rinkti informaciją apie naršymą (žiūrėti skyrių 3.A). Kviečiame susipažinti su mūsų Slapukų politika.

Duomenys surinkti „AGL“ interneto svetainėje gali būti naudojami „AGL“ arba perduodami išorinėms šalims, aiškiai identifikuotoms ir įgaliotoms, tikslais nurodytais 3 skyriuje. Konkrečiai, išoriniai asmenys, kuriems Jūsų duomenys, kuriuos Jūs savanoriškai pateikėte, gali būti perduoti, yra: „Allianz Group“ nariai, „AGL“ verslo partneriai, agentai ir tiekėjai.

Mes tai pat galime perduoti Jūsų duomenis valstybės įstaigoms ir agentūroms, prižiūrinčioms institucijoms ir kitoms institucijoms, kai to reikalauja įstatymai.

Išskyrus aukščiau išvardintus atvejus duomenys nebus perduodami ar atskleidžiami be išankstinio specialaus sutartinio ar teisinio nurodymo ar Jūsų išankstinio specialaus leidimo.

Šalys nurodytos 5 skyriuje gali apdoroti duomenis, susijusius su internetinėmis paslaugomis ir šia interneto svetaine, tiek Europos ekonominės erdvės (EEE) viduje, tiek išorėje.

Tais atvejais, kai „AGL“ perduoda asmens duomenis apdorojimui už EEE ribų vienai iš „Allianz Group“ įmonių, tai bus daroma remiantis Įmonėms privalomomis taisyklėmis, patvirtintomis „Allianz“, žinomoms kaip „Allianz“ privatumo standartas („Allianz“ ĮPT), kurios numato tinkamą asmens duomenų apsaugą ir yra teisiškai privalomos visoms „Allianz“ Group įmonėms. „Allianz“ ĮPT ir „Allianz Group“ įmonių sąrašas, kurios laikosi ĮPT, yra prieinamas čia: Paspauskite čia. Kur „Allianz“ ĮPT nėra taikomos, „AGL“ imsis veiksmų tam, kad užtikrinti, kad asmens duomenų perdavimui už EEE ribų yra suteikiama tinkama apsauga, kokia yra suteikiama EEE. Užklausa dėl detalios informacijos apie saugos priemones, kuriomis „AGL“ remiasi tokių duomenų perdavimo metu, gali būti pateikta susisiekiant su „AGL“ būdais nurodytais šio Privatumo patvirtinimo 9 skyriuje. 

AGL įgyvendino pagrįstas technines ir organizacines apsaugos priemones tam, kad apsaugoti Jūsų asmens duomenis, surinktus „AGL“ ir „AGL“ interneto svetainėje, nuo neteisėtos prieigos, netinkamo naudojimo, praradimo ir sunaikinimo. 

Ryšium su informacija apie naršymą, Jūs galite išjungti slapukus, kaip nurodytą mūsų Informacijoje apie slapukus. 

Ryšium su asmens duomenimis, pateiktais „AGL“, Jūs turite teisę:

 • Gauti prieigą prie savo asmens duomenų ir sužinoti jų kilmę, jų apdorojimo tikslus, duomenų valdytojo (valdytojų) ir duomenų tvarkytojo (tvarkytojų) duomenis ir šalis, kurioms duomenys gali būti atskleisti.
 • Atsiimti savo sutikimą bet kuriuo metu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu; tai neapima atvejų, kai duomenų tvarkymas yra būtinas, tam, kad „AGL“ įvykdytų teisinę prievolę ar apgintų viešąjį interesą, ar kai tai susiję su viešosios valdžios funkcijomis, vykdomomis „AGL“;
 • Pateikti užklausą, kad asmens duomenys būtų atnaujinti ar pataisyti tam, kad jie visada būtų teisingi;
 • Iš duomenų valdytojo be nepagrįsto delsi gauti su Jumis susijusių asmens duomenų pašalinimą;
 • Tam tikromis aplinkybėmis pateikti užklausą, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;
 • Gauti savo asmens duomenis elektroniniu formatu savo reikmėms arba naujam draudikui;
 • Pateikti skundą mums ir / arba atitinkamai duomenų apsaugos institucijai, kai teisinės sąlygos yra patenkintos.

Bet kokie klausimai apie tai, kaip asmens duomenys yra naudojami, arba apie tai, kaip  pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis, gali būti adresuoti duomenų apsaugos specialistui (Data Protection Officer) telefonu, elektroniniu paštu arba paštu:

Data Protection Officer

Allianz Global Life dac
Maple House
Temple Road
Black Rock
Dublin
Ireland

 

Telefono numeris: 00353 1 2422300

El. paštas: dataprivacy-agl@allianz.com

Būkite informuoti, kad kitos interneto svetainės, kurios gali būti pasiekiamos per mūsų svetainę, gali rinkti asmenį identifikuojančią informaciją apie Jus. Trečiųjų šalių interneto svetainių, susietų su https://www.allianzgloballife.com, duomenų tvarkymo praktikos nepatenka į šį Privatumo patvirtinimą. Jūs turėtumėte  peržiūrėti privatumo patvirtinimus, kai lankotės tokiose interneto svetainėse.

 

Privatumo patvirtinimas paskutinį kartą atnaujintas 2018-11-07.

Naudojantis „AGL“ interneto svetaine, tam tikra informacija yra renkama automatiškai, naudojant slapukus arba vietinę saugyklą. „Allianz Gobal Life dac“ („AGL“) šioje svetainėje naudoja slapukus, kurie netalpina ir nerenka jokių asmens duomenų apie vartotojus ir negali būti panaudota identifikuoti individualiam vartotojui.
Slapukai – tai maži tekstiniai dokumentai, kuriuos vartotojų aplankytos interneto svetainės nusiunčia į savo terminalus, kur jie yra saugomi iki tol, kol jie yra perkeliami atgal į svetaines sekančio apsilankymo metu. Slapukai yra plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės galėtų veikti arba veiktų efektyviau, taip pat tam, kad teiktų informaciją svetainių savininkams.

Mes naudojame slapukus tam, kad:

 • atpažintume Jūsų kompiuterį, kai Jūs apsilankote mūsų interneto svetainėje;
 • pagerintume mūsų interneto svetainės tinkamumą naudoti;
 • sektume Jus, kai Jūs naudojatės mūsų interneto svetaine;
 • analizuotume, kaip Jūs naudojatės mūsų interneto svetaine.

„AGL“ naudoja vadinamuosius techninius slapukus. Šie slapukai yra naudojami naršymui arba tam, kad suteikti paslaugas, kurių paprašė vartotojas. Jie nėra naudojami kitais tikslais ir įprastai yra įdiegiami tiesiogiai interneto svetainės savininko. Nenaudojant slapukų, kai kurių operacijų nebūtų galima atlikti arba jos būtų sudėtingesnės ir / ar mažiau saugios. Vadinamieji techniniai slapukai yra dviejų tipų (i) sesijos slapukai ir (ii) nuolatiniai slapukai. Kai Jūs išsaugote savo slapukų nustatymus, jie turėtų būti taikomi ir jūsų apsilankymams „AGL“ interneto svetainėje ateityje. Kita vertus, dėl techninių priežasčių, kurios nepriklauso nuo „AGL“ tai negali būti užtikrinta. Pavyzdžiui, jei Jūs iš naujo nustatysite naršyklę ar įrenginį nustatymai gali būti prarasti. Tam, kad būtų laikomasi galiojančių įstatymų ir kitų teisės, pirmą kartą apsilankius „AGL“ interneto svetainėje Jūsų bus paprašyta patvirtinti slapukų nustatymus.

„AGL“ taip pat naudojasi „Google Analytics“ paslaugomis. Tai naudojama tam, kad rinki ir analizuoti duomenis, apibendrinta forma, kurie padeda suprasti, kaip vartotojai sąveikauja su internetine svetaine ir teikia, pavyzdžiui:

 • statistinę informaciją apie prieigą prie ir apsilankymą „AGL“ interneto svetainėje;
 • skaičių aplankytų svetainės dalių ir puslapių ir lankytojų skaičių juose;
 • laiką praleistą interneto svetainėje, remiantis vidutiniu vartotojų skaičiumi;
 • kiekvieną nutikimą, kuris įvyko naršant, pavyzdžiui, žinutė ar klaida. Tai padeda suprasti sunkumus, su kuriais susiduria tinklalapio vartotojai;
 • vartotojų geografinę sritį.

Ši informacija gali būti susieta su vartotojo informacija tokia kaip IP adresas, vartotojo vardas, domenas arba naršyklė, tačiau kai tokie duomenys yra analizuojami, tai daroma apibendrinta anonimine forma, slapukai, kurie renka tokią informaciją yra laikomi techninių slapukų ekvivalentais.

Daugiau informacijos apie „Google Analytics“: https://www.google.com/intl/it/analytics/

Žemiau pateikta informacija, kaip išjungti slapukus Jūsų interneto naršyklėje.

Todėl vartotojas gali valdyti savo pasirinkimus, susijusius su slapukais, tiesiogiai savo naršyklėje ir sutrukdyti, pavyzdžiui, trečiosioms šalims įdiegti slapukus. Be to, naudojantis naršyklės nustatymais praeityje įdiegti slapukai gali būti pašalinti. Atkreipkite dėmesį, kad išjungus visus slapukus šios svetainės funkcionavimas gali sumažėti. Nepaisant to, šios interneto svetainės turinys yra pasiekiamas net ir jei visi slapukai yra išjungti. 

Swipe to view more

Interneto naršyklės tipas
Nurodymai

Internet Explorer

Paspauskite ant „Įrankių“ meniu naršyklės viršutiniame dešiniajame kampe ir tada pasirinkite „Interneto parinktys“.

Pasirinkite skirtuką „Privatumas“ ir tam, kad išjungtumėte visus slapukus stumkite juostą iki pat viršaus.

Tam, kad patvirtintumėte naujus nustatymus, pasirinkite „Gerai“.

Firefox Mozilla

Paspauskite ant „Įrankių“ meniu naršyklės viršuje ir tada pasirinkite „Parinktys“.

Pasirinkite skirtuką „Privatumas“ ir tada pasirinkite iš išskleidžiamojo meniu, kuris prasideda „Firefox will“.

Pasirinkite „Naudoti pasirinktinius istorijos nustatymus“ ir nuimkite varnelę nuo „Priimti slapukus iš šių svetainių“.

Tam, kad patvirtintumėte naujus nustatymus, pasirinkite „Gerai“.

Google Chrome

Paspauskite ant įrankių ikonos, kuri yra dešinėje pusėje ir atrodo kaip veržliaraktis.

Iš išskleidžiamojo menu pasirinkite „Nustatymai“ ir tada paspauskite ant nuorodos „Rodyti išplėstinius nustatymus“ puslapio apačioje.

Kategorijoje „Privatumas“ pasirinkite „Turinio nustatymai“,

Pirmame skyriuje „Slapukai“ paspauskite mygtuką šalia „Blokuoti svetaines nuo domenų nustatymo“.

Tam, kad patvirtintumėte naujus nustatymus, pasirinkite „Gerai“. 

Safari

Paspauskite ant įrankių ikonos, kuri yra dešinėje pusėje ir atrodo kaip kumpliaratis.

Pasirinkite „Saugumas“ ir „Priimti slapukus“ kategorijoje pasirinkite „niekada“.

Tam, kad patvirtintumėte nustatymus uždarykite naršyklės langą. 

Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos pašalinti:

www.aboutcookies.org/

www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Spustelėkite toliau, jei norite gauti daugiau informacijos apie Allianz Global Life dac.
Tiesiog atsiųskite mums elektroninį laišką adresu info-agl@allianz.com
   
Buveinė: Maple House, Temple Road, Blackrock, Co. Dublinas, Airija – Bendrovė priklauso Allianz SE. Allianz Global Life DAC yra reguliuojama Airijos Centrinio Banko.
 
Registruota Airijoje. Bendrovės registracijos Nr. 458565