Πολιτική Απορρήτου

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της Allianz Global Life και το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς και θέλουμε να αισθάνεστε ασφαλής κατά την περιήγησή σας.

Για τον λόγο αυτό μεριμνούμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας.

Με την πρόσβαση σας στον ιστότοπο της Allianz Global Life αποδέχεστε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση, παρακαλούμε να μην προχωρήσετε σε περαιτέρω σελίδες του ιστότοπου της Allianz Global Life.

Η παρούσα Δήλωση μπορεί να επικαιροποιείται με αλλαγές. Ως εκ τούτου, σας προτρέπουμε να τη συμβουλεύεστε σε τακτική βάση. Στο τέλος της παρούσας Δήλωσης αναγράφεται η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης.

H Allianz Global Life, οι θυγατρικές της και τα υποκαταστήματα αυτών (εφεξής "Allianz Global Life" ή "Εμείς") δεσμευόμαστε να διαφυλάξουμε τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από άτομα που χρησιμοποιούν τον ιστοχώρο της Allianz Global Life. Κατά συνέπεια, η παρούσα Δήλωση έχει συνταχθεί για να περιγράψει το πώς και τι είδους δεδομένα θα συλλέγουμε από τους χρήστες της ιστοσελίδας και τους σκοπούς για τους οποίους η Allianz Global Life δύναται να συλλέγει, να διαβιβάσει ή να γνωστοποιήσει τα δεδομένα. Επιπρόσθετα, στη Δήλωση περιγράφονται εύλογα μέτρα προστασίας που λαμβάνουμε για να παραμένουν τα δεδομένα σας ασφαλή.

Η Δήλωση ισχύει για όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει η Allianz Global Life από τη χρήση της ιστοσελίδας της. Δεν ισχύει για τις ιστοσελίδες του διαδικτύου με τις οποίες συνδέεται ο ιστότοπος της Allianz Global Life και οι οποίες ελέγχονται από τρίτους οι οποίοι δεν σχετίζονται με την Allianz Global Life (εφεξής "Τοποθεσίες τρίτων"). Παρακαλούμε να διαβάζετε τις πολιτικές προσωπικού απορρήτου στις σελίδες τις οποίες επισκέπτεστε, καθώς η Allianz Global Life δεν ευθύνεται και δεν έχει καμία επιρροή στο περιεχόμενο ή τις πρακτικές διαφύλαξης απορρήτου  των τοποθεσιών τρίτων.

Οι όροι της Δήλωσης υπόκεινται σε τυχόν πρόσθετους όρους οι οποίοι προκύπτουν από αποποιήσεις ευθύνης ή άλλους συμβατικούς όρους που έχουν συναφθεί με την Allianz Global Life, όπως δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων των πελατών ή εφαρμογή ισχυόντων νόμων και κανονισμών.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστοχώρο της Allianz Global Life, ο web server μας καταγράφει αυτόματα στοιχεία σχετικά με την επίσκεψή σας (για παράδειγμα, τη διεύθυνση IP σας, την ιστοσελίδα από την οποία μπορεί να μας επισκέπτεστε, τον τύπο προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τις σελίδες του ιστοχώρου της Allianz Global Life που επισκέπτεστε, την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψής σας).

Επιπλέον, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας της Allianz Global Life, για παράδειγμα όταν εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. όνομα, φύλο, e-mail, αριθμός τηλεφώνου/fax κ.λπ.) σε μια σελίδα εγγραφής ή αν εγγραφείτε σε ένα newsletter ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

H Allianz Global Life μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • για τους σκοπούς της τεχνικής διαχείρισης, της έρευνας & ανάπτυξης του ιστοχώρου της Allianz Global Life
 • για τη διαχείριση πελατολογίου και εξυπηρέτηση χρηστών,
 • για να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας

Η Allianz Global Life συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων.

Η Allianz Global Life μπορεί να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες σας στους συνεργάτες της, τους αντιπροσώπους της και τους τρίτους παρόχους με τους οποίους έχει συνάψει σύμβαση, εντός ή εκτός της χώρας διαμονής σας για την παροχή υπηρεσιών σε αυτήν και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω. Οι θυγατρικές, οι αντιπρόσωποί μας και οι τρίτοι πάροχοι που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της ιστοσελίδας της Allianz Global Life είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την επεξεργασία τους.

Κατά τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε διεθνές και τοπικό επίπεδο διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς συνάπτοντας συμβάσεις στις οποίες ορίζεται ότι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων θα διατηρούν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας τους.

Μπορεί επίσης να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες σας που συλλέγουμε από την ιστοσελίδα μας σε Δημόσιες Αρχές, Υπηρεσίες και Οργανισμούς στα πλαίσια εκπλήρωσης των σχετικών νομίμων υποχρεώσεων της Allianz Global Life.

Η Allianz Global Life συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς κατά την χρήση προσωπικών δεδομένων.

Η Allianz Global Life χρησιμοποιεί τεχνολογία παρακολούθησης (tracking) όπως τα cookies ή ετικέτες (tags) για τη συλλογή πληροφοριών, όπως περιγράφεται πιο πάνω (βλ. " Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς και για ποιο σκοπό;"),  για να καταλάβουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της Allianz Global Life.

Η τεχνολογία αυτή μας βοηθά στη διαχείριση και τη βελτίωση της  χρηστικότητας της ιστοσελίδας της Allianz Global Life. Για παράδειγμα, μέσω της ανίχνευσης των επαφών μεταξύ του υπολογιστή σας και του ιστοτόπού μας κατά το παρελθόν, μπορούμε να εντοπίσουμε τα πιο δημοφιλή τμήματα του ιστοχώρου της Allianz Global Life.

Όταν αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις των cookies σας, αυτές θα ισχύουν και για τις μελλοντικές επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα της Allianz Global Life. Ωστόσο, για τεχνικούς λόγους πέραν του ελέγχου της Allianz Global Life, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε. Για παράδειγμα, εάν επαναρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, διαγράψετε τα cookies ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Allianz Global Life από άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή συσκευή, οι ρυθμίσεις σας για τα cookies μπορεί να χαθούν.

Για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, σε ορισμένες χώρες, μπορεί να σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις των cookies σας όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά την ιστοσελίδα της Allianz Global Life.

Αν βρίσκεστε σε μια χώρα όπου αυτόματα απαιτείται να ορίσετε τις ρυθμίσεις των cookies, μπορεί να σας ζητηθεί να τις ορίσετε ξανά σε μια μελλοντική επίσκεψη.

Σε πολλές περιπτώσεις, μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τις τεχνολογίες εντοπισμού μέσω του προγράμματος περιήγησής σας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας αντανακλούν  την επιθυμία σας να προειδοποιείστε για ή / και να αποδεχθείτε τεχνολογίες παρακολούθησης (όπως τα cookies), όπου αυτό είναι δυνατόν. Οδηγίες για τη χρήση των συγκεκριμένων δυνατοτήτων του προγράμματος περιήγησής σας, συνήθως μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο ή στο αρχείο βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας.

Η άρνηση χρήσης ή απενεργοποίηση των τεχνολογιών ανίχνευσης μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από την ιστοσελίδα της Allianz Global Life ή ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας της Allianz Global Life μπορεί να μη λειτουργούν πλέον σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των cookies με Google Analytics και Social Media Plug-Ins, διαβάστε παρακάτω.

Η Allianz Global Life έχει εφαρμόσει όλα τα εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας της, έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής.
Όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από και προς το www.allianzgloballife.com προστατεύoνται από εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και πρόσβαση σε αυτά μπορεί να δοθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (π.χ. δικαστική εντολή, υποψία εγκληματικής συμπεριφοράς, η παραβίαση των κανονιστικών υποχρεώσεων) και μόνο σε συγκεκριμένα πρόσωπα σε συγκεκριμένες λειτουργικές θέσεις (π.χ. Νομική Υπηρεσία, Κανονιστική Συμμόρφωση, Διαχείριση Κινδύνων). Κάθε βήμα της διαδικασίας, καθώς και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται, είναι συνδεδεμένα σε μια σειρά βημάτων ελέγχου. Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απορρίπτονται μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας διατήρησης.

To Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω internet (όπως για παράδειγμα από ή προς το website της Allianz Global Life ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να είναι προσβάσιμες από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους και ενδεχομένως να καταλήξουν σε κοινοποιήσεις, αλλοιώσεις του περιεχόμενου τους και τεχνικά προβλήματα. Ακόμα και αν αποστολέας και παραλήπτης είναι εγκατεστημένοι στην ίδια χώρα, οι πληροφορίες που αποστέλλονται μέσω internet ενδεχομένως να διαβιβαστούν εκτός των διεθνών συνόρων της χώρας και να προωθηθούν σε μία χώρα με πολύ πιο χαμηλό επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων από αυτό που εφαρμόζεται στη χώρα τους.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για την ασφάλεια των δεδομένων σας κατά τη διαβίβασή τους στο διαδίκτυο προς την Allianz Global Life. Προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επιλέξετε έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας με την Allianz Global Life, όπου εσείς το κρίνετε σκόπιμο.

Μπορείτε, εφόσον επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς:

 • Να ελέγξετε αν διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα,
 • Να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, ή
 • Σε περίπτωση που έχετε κάποιο ερώτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε να στείλετε επιστολή/e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση:

Data Protection Officer

Allianz Global Life
Elmpark
Merrion Road
Dublin 4
Ireland

e-mail: info-agl@allianz.com

Κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας της Allianz Global Life ορισμένα στοιχεία συλλέγονται αυτόματα με τη χρήση cookies ή αποθηκεύονται τοπικά. Η Allianz Global Life χρησιμοποιεί cookies σε αυτή την ιστοσελίδα, τα οποία δεν περιέχουν ή δεν συλλέγουν προσωπικά στοιχεία για τους χρήστες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναγνωρίσουν ένα χρήστη. 
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Tα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως για να είναι οι ιστοσελίδες ασφαλείς, λειτουργικές αλλά και για να παρέχουν πληροφορίες στον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας.

Χρησιμοποιούμε τα cookies:

 • για να αναγνωρίζουμε τον υπολογιστή σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας
 • για να κάνουμε την ιστοσελίδα πιο φιλική στον χρήστη
 • για να παρακολουθούμε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας
 • για να αναλύουμε τη χρήση της ιστοσελίδας μας
Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν συλλέγουν πληροφορίες που μπορεί να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά, όπως ονόματα, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις e-mail, διευθύνσεις αλληλογραφίας, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών ή στοιχεία πιστωτικών καρτών. 
Χρησιμοποιούμε δύο ειδών cookies σε αυτή την ιστοσελίδα: τα cookies συνεδρίας και τα επίμονα cookies.

Swipe to view more

Όνομα

Είδος

Σκοπός

Διάρκεια «ζωής»

Απαραίτητα cookies

 

Cookies Συνεδρίας

Τα απαραίτητα cookies είναι αναγκαία για να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα και είναι αυτομάτως ενεργοποιημένα.

Τα cookies συνεδρίας παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Μη απαραίτητα cookies

Επίμονα Cookies

Χρησιμοποιούνται για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα αυτή και είναι αυτομάτως ενεργοποιημένα. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα επίμονα cookies χρησιμοποιούνται για στατιστική χρήση και για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα, δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών που θα μπορούσαν να τους ταυτοποιήσουν ατομικά.

Τα επίμονα cookies παραμένουν στη συσκευή σας για 14 μήνες από την ενεργοποίησή τους.

 

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε αυτών των ειδών τα cookies στον υπολογιστή/συσκευή σας. 

Παρακάτω βρείτε πληροφορίες για το πώς να απενεργοποιήσετε τα cookies για το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Σημείωση: Μπορείτε να διαγράψετε και να αποκλείσετε όλα τα cookies από αυτή την ιστοσελίδα, αλλά τμήματα του ιστότοπου δεν θα λειτουργούν με τον επιθυμητό τρόπο.

Swipe to view more

Πρόγραμμα Περιήγησης

Οδηγίες

Internet Explorer

 • Στον Internet Explorer, επιλέξτε το κουμπί Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη στο στοιχείο Ασφάλεια και επιλέξτε Διαγραφή ιστορικού περιήγησης.
 • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Cookies και δεδομένα τοποθεσιών web και έπειτα επιλέξτε Διαγραφή.

 

Firefox Mozilla

 • Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού και επιλέξτε Επιλογές.
 • Επιλέξτε την καρτέλα Απόρρητο.
 • Επιλέξτε το Firefox θα κάνει «Xρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων ιστορικού».
 • Επιλέξτε το Αποδοχή cookies από σελίδες για να ενεργοποιήσετε τα cookies, και από-επιλέξτε το για να τα απενεργοποιήσετε.

Google Chrome

 • Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Ρυθμίσεις.
 • Στο κάτω τμήμα, κάντε κλικ στην Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων.
 • Στην ενότητα "Απόρρητο", κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις περιεχομένου.
 • Στην ενότητα"Cookie", κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα cookie και τα δεδομένα ιστοτόπου.
 • Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάργηση όλων.
 • Κάτω δεξιά, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 

Safari

 • Κάντε κλικ στο εικονίδιο Εργαλεία, δεξιά
 • Επιλέξτε “Ασφάλεια” και στην κατηγορία “Αποδοχή cookies” επιλέξτε “Ποτέ”.

Για να επιβεβαιώσετε τις νέες ρυθμίσεις κλείστε το παράθυρο περιήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και πώς να τα διαγράψετε, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις σελίδες:

www.aboutcookies.org

www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Παρακαλούμε σημειώστε ότι άλλες ιστοσελίδες προσβάσιμες μέσα από το site μας, μπορεί να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα για εσάς. Οι πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστοσελίδων που συνδέονται με το www.allianzgloballife.com δεν καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση και πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου τους, όταν επισκέπτεστε τις σελίδες αυτές. 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία web αναλυτικών στοιχείων που παρέχεται από την Google, Inc ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί "cookies", τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, βοηθώντας τον ιστότοπο να αναλύσει πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν το site. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies για τη χρήση της ιστοσελίδας θα μεταδίδονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Η.Π.Α.

Σε περίπτωση που ενεργοποιείται η ανωνυμοποίηση του ΙP σε αυτή την ιστοσελίδα, η διεύθυνση IP σας θα περικοπεί εντός της ζώνης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η συνολική διεύθυνση IP θα μεταφέρεται πρώτα σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα περικόπτεται εκεί. Η ανωνυμοποίηση του ΙP είναι ενεργή σε αυτή την ιστοσελίδα. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό του διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας για την αξιολόγηση της χρήσης του δικτυακού τόπου, τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα στον ιστότοπο για τους διαχειριστές της ιστοσελίδας και την παροχή σε αυτούς άλλων υπηρεσιών  που αφορούν στη δραστηριότητα στην ιστοσελίδα και στη χρήση του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP, την οποία ο browser σας μεταφέρει στο πλαίσιο εφαρμογής του Google Analytics, δεν θα συνδέεται με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τυχόν συλλέγονται από την Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι αν το κάνετε αυτό μπορεί να μην είναι δυνατή η πλήρης λειτουργικότητα αυτής της ιστοσελίδας.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από τη συλλογή στοιχείων σας από το Google Analytics, με μελλοντική ισχύ, με τη λήψη και εγκατάσταση του Google Analytics Opt-out Browser Add-on για το τρέχον πρόγραμμα περιήγησής σας:

(κάντε κλικ εδώ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el-GR)

Τελευταία Ενημέρωση: 20.06.2017