Όμιλος Allianz

Με περισσότερους από 140.000 εργαζομένους παγκοσμίως, ο Όμιλος Allianz εξυπηρετεί 86,3 εκατ. πελάτες σε περισσότερες από 70 χώρες. Στον κλάδο των ασφαλίσεων, η Allianz κατέχει ηγετική θέση στη γερμανική αγορά ενώ παράλληλα, έχει ισχυρή διεθνή παρουσία. 

Το 2016 ο Όμιλος Allianz πέτυχε συνολικά έσοδα 122,4 δισ. ευρώ. Η Allianz είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, με κεφάλαια τρίτων υπό διαχείριση που έφτασαν τα 1,361 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016.

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Allianz περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων Ασφάλισης Περιουσίας και Ατυχημάτων αλλά και Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρικούς πελάτες. Αποτελεί μία από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες στις Ασφαλίσεις Περιουσίας και Ατυχημάτων παγκοσμίως, ενώ κατατάσσεται ανάμεσα στις πέντε πρώτες στις Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας. 

Οι περισσότερες αγορές εξυπηρετούνται από τις κατά τόπους εταιρίες της Allianz ενώ υπάρχουν επιλεγμένες επιχειρηματικές γραμμές που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο όπως οι διεθνείς εταιρικοί πελάτες, η ασφάλιση πιστώσεων, οι υπηρεσίες βοήθειας και οι αντασφαλίσεις.

Μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Allianz κατέγραψε 1,900 δισ. ευρώ κεφάλαια υπό διαχείριση, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο.  

Η δράση στον τομέα αυτό γίνεται μέσω δύο διαφορετικών επιχειρήσεων Διαχείρισης Επενδύσεων, της PIMCO και της Allianz Global Investors (AllianzGI). Και οι δύο οντότητες λειτουργούν κάτω από την Allianz Asset Management (AAM). 

Μερικές από τις κυριότερες αγορές δραστηριοποίησης είναι οι Η.Π.Α., η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού. Σύμφωνα με στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2016, η Allianz κατέγραψε 1,313 δισ. ευρώ κεφάλαια τρίτων υπό διαχείριση.