Ό Όμιλος Allianz με μια ματιά

Με περισσότερους από 155.000 εργαζομένους παγκοσμίως, ο Όμιλος Allianz εξυπηρετεί 126 εκατ. πελάτες σε περισσότερες από 70 χώρες. Στον κλάδο των ασφαλίσεων, η Allianz κατέχει ηγετική θέση στη γερμανική αγορά ενώ παράλληλα, έχει ισχυρή διεθνή παρουσία. 

Το 2021 ο Όμιλος Allianz πέτυχε συνολικά έσοδα 149 δισ. ευρώ. Η Allianz είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, με κεφάλαια τρίτων υπό διαχείριση που έφτασαν τα 1,966 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021.

Η Allianz προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε 126 εκατ. πελάτες, σε περισσότερες από 70 χώρες. 

Μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Allianz κατέγραψε 1,900 δισ. ευρώ κεφάλαια υπό διαχείριση, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο.  

Η δράση στον τομέα αυτό γίνεται μέσω δύο διαφορετικών επιχειρήσεων Διαχείρισης Επενδύσεων, της PIMCO και της Allianz Global Investors (AllianzGI). Και οι δύο οντότητες λειτουργούν κάτω από την Allianz Asset Management (AAM). 

Μερικές από τις κυριότερες αγορές δραστηριοποίησης είναι οι Η.Π.Α., η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού. Σύμφωνα με στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2021, η Allianz κατέγραψε 1,900 δισ. ευρώ κεφάλαια τρίτων υπό διαχείριση.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την Allianz Global Life dac.

 

 

Η Allianz Ελλάδος, μέλος του Ομίλου Allianz, δραστηριοποιείται στους κλάδους της ιδιωτικής ασφάλισης και της διαχείρισης κεφαλαίων.

 

Τα Κεντρικά μας Γραφεία βρίσκονται:
Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ΄ 
104 42 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 69 99 944 
(καθημερινά 08:30 - 16:30 | Παρασκευή 15:30)

Έδρα: Maple House, Temple Road, Blackrock Co Dublin A94 Y9E8, Ireland - Εταιρεία Ομίλου Allianz SE, εξουσιοδοτημένη για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας ζωής από τη Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Ιρλανδίας - αριθ. μητρώου 458565