Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε για την κάλυψη των ασφαλιστικών σας αναγκών, μας επιβάλλει την παροχή κορυφαίου επιπέδου υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή και αν τις χρειαστείτε. Σύμφωνα με αυτήν τη φιλοσοφία, σας παρέχουμε διαύλους επικοινωνίας για να μπορείτε να εκφράσετε τυχόν προβληματισμό σας, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας.

Για να υποβάλλετε το παράπονό σας, συμπληρώστε το έντυπο της Φόρμας Υποβολής Παραπόνου και αποστείλετέ το σε εμάς με όποιον τρόπο από τους παρακάτω σας εξυπηρετεί:

  • μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.agl@allianz.gr
  • μέσω φαξ στο 210 69 97 574
  • ταχυδρομικά, στη διεύθυνση:

Allianz Global Life dac –Υποκατάστημα Ελλάδας
Λεωφόρος Αθηνών 110, Κτίριο Γ’
104 42, Αθήνα

Όποιον τρόπο κι αν επιλέξετε, η Εταιρία μας, αφού επιβεβαιώσει την παραλαβή της Φόρμας Υποβολής Παραπόνου, θα προχωρήσει άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να σας απαντήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία διαχείρισης και επίλυσης του παραπόνου σας από την Εταιρία μας, δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεων σας. Σε περίπτωση που η απάντησή μας δεν σας ικανοποιεί, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε για εξωδικαστική λύση στις Αρχές, όπως ενδεικτικά στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την Allianz Global Life dac.

 

 

Η Allianz Ελλάδος, μέλος του Ομίλου Allianz, δραστηριοποιείται στους κλάδους της ιδιωτικής ασφάλισης και της διαχείρισης κεφαλαίων.

 

Τα Κεντρικά μας Γραφεία βρίσκονται:
Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ΄ 
104 42 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 69 99 944 
(καθημερινά 08:30 - 16:30 | Παρασκευή 15:30)

Έδρα: Maple House, Temple Road, Blackrock Co Dublin A94 Y9E8, Ireland - Εταιρεία Ομίλου Allianz SE, εξουσιοδοτημένη για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας ζωής από τη Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Ιρλανδίας - αριθ. μητρώου 458565