Επικοινωνία

Το Κέντρο Επικοινωνίας της Εταιρίας μας με το εξειδικευμένο προσωπικό του αλλά και ο Συνεργάτης μας, είναι πάντα στη διάθεσή σας για να χειρίζονται οποιοδήποτε αίτημά σας, είτε είστε πελάτης μας, είτε όχι.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα ακόλουθα τηλέφωνα και διευθύνσεις:

  • Τηλέφωνο: 210 6999 944 (Ώρες λειτουργίας 8:30-16:30, Παρασκευή 15:30)
  • Fax: 210 69 97 574
  • E-mail: info.agl@allianz.gr  
  • Κεντρικά Γραφεία:

Allianz Global Life dac –Υποκατάστημα Ελλάδας
Κέντρο Επικοινωνίας
Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ΄
104 42, Αθήνα

Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε για την κάλυψη των ασφαλιστικών σας αναγκών, μας επιβάλλει την παροχή κορυφαίου επιπέδου υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή και αν τις χρειαστείτε. Σύμφωνα με αυτήν τη φιλοσοφία, σας παρέχουμε διαύλους επικοινωνίας για να μπορείτε να εκφράσετε τυχόν προβληματισμό σας, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας.

Για να υποβάλλετε το παράπονό σας, συμπληρώστε το έντυπο της Φόρμας Υποβολής Παραπόνου και αποστείλετέ το σε εμάς με όποιον τρόπο από τους παρακάτω σας εξυπηρετεί:

  • μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.agl@allianz.gr
  • μέσω φαξ στο 210 69 97 574
  • ταχυδρομικά, στη διεύθυνση:

Allianz Global Life dac –Υποκατάστημα Ελλάδας
Λεωφόρος Αθηνών 110, Κτίριο Γ’
104 42, Αθήνα

Όποιον τρόπο κι αν επιλέξετε, η Εταιρία μας, αφού επιβεβαιώσει την παραλαβή της Φόρμας Υποβολής Παραπόνου, θα προχωρήσει άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να σας απαντήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία διαχείρισης και επίλυσης του παραπόνου σας από την Εταιρία μας, δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεων σας. Σε περίπτωση που η απάντησή μας δεν σας ικανοποιεί, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε για εξωδικαστική λύση στις Αρχές, όπως ενδεικτικά στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στον Συνήγορο του Καταναλωτή.