Ποιοι είμαστε

Η Allianz Global Life παρέχει εξειδικευμένες λύσεις Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων και Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής. Η Εταιρία ιδρύθηκε το 2008 και ανέπτυξε γρήγορα τις δραστηριότητές της μέσω της έδρας της στο Δουβλίνο και των υποκαταστημάτων της που εδρεύουν στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. 

Η Allianz Global Life προσφέρει επίσης διεθνή ομαδικά προγράμματα ασφάλισης σε εταιρίες αλλά και δημόσιους οργανισμούς για ζωή, απώλεια ζωής από ατύχημα και αναπηρία. Είμαστε σε θέση να παρέχουμε αυτοτελείς υπηρεσίες κάλυψης βιομετρικών κινδύνων καθώς και συμφωνίες συνασφάλισης με άλλους εταίρους της Allianz για παροχές ζωής και υγείας. 

Η εταιρία ανήκει στην Allianz SE.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φερεγγυότητα και την οικονομική κατάσταση της Allianz Global Life, δείτε την Έκθεση Φερεγγυότητας.

Αξιοποιώντας τους πόρους και την τεχνογνωσία των διαφόρων εταιριών του Ομίλου Allianz, η Allianz Global Life μπορεί εύκολα να ανταποκριθεί ακόμα και σε εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών της. Δημιουργούμε λύσεις για τους πελάτες μας συνδυάζοντας την υψηλή τεχνογνωσία μας στη δημιουργία προϊόντων, τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων παγκόσμιας κλάσης Allianz Global Investors και τη δύναμη των υποστηρικτικών λειτουργιών μας. Η Διαχείριση Κινδύνου που εφαρμόζει η Allianz χρησιμοποιεί  τα υψηλότερα πρότυπα στον κλάδο. 

Μαζί με τους συνεργάτες μας, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε λύσεις σε διεθνές επίπεδο, οι οποίες μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις τοπικές ανάγκες. Εφαρμόζουμε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό ρυθμιστικό καθεστώς, σεβαστό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ομίλου Allianz.

Maple House, Temple Road, 
Blackrock, 
Dublin, Ireland
Tel. +353 1 242 2300
Fax. +353 1 242 2302

Υποκατάστημα Ελλάδος 
Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ’ 
104 42 Αθήνα 
Τηλ: 210 6999 944 
E-mail: info.agl@allianz.gr