Η Allianz Global Life παρέχει εξειδικευμένες λύσεις Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων και Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής. Η Εταιρία ιδρύθηκε το 2008 και ανέπτυξε γρήγορα τις δραστηριότητές της μέσω της έδρας της στο Δουβλίνο και των υποκαταστημάτων της που εδρεύουν στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. 

Η Allianz Global Life προσφέρει επίσης διεθνή ομαδικά προγράμματα ασφάλισης σε εταιρίες αλλά και δημόσιους οργανισμούς για ζωή, απώλεια ζωής από ατύχημα και αναπηρία. Είμαστε σε θέση να παρέχουμε αυτοτελείς υπηρεσίες κάλυψης βιομετρικών κινδύνων καθώς και συμφωνίες συνασφάλισης με άλλους εταίρους της Allianz για παροχές ζωής και υγείας. 

Η εταιρία ανήκει στην Allianz SE.  

Allianz Global Life dac.

που εκπροσωπείται επίσημα από το Διοικητικό της Συμβούλιο:

  • Carsten Quitter (Γερμανική), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Giampaolo Viseri (Ιταλικά), Διευθύνων Σύμβουλος
  • Michele Bricchi (Italian)
  • Patricia Colton
  • Christian Finckh (Γερμανική)
  • Mary Fulton 
  • Rebecca Wysocki (Αμερικανός).
  • Caroline Schwarzer (Γερμανική)

Allianz Global Life dac. ρυθμίζεται στην Ιρλανδία από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φερεγγυότητα και την οικονομική κατάσταση της Allianz Global Life, δείτε την.Έκ θεση Φερεγγυότητας.

Αξιοποιώντας τους πόρους και την τεχνογνωσία των διαφόρων εταιριών του Ομίλου Allianz, η Allianz Global Life μπορεί εύκολα να ανταποκριθεί ακόμα και σε εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών της. Δημιουργούμε λύσεις για τους πελάτες μας συνδυάζοντας την υψηλή τεχνογνωσία μας στη δημιουργία προϊόντων, τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων παγκόσμιας κλάσης Allianz Global Investors και τη δύναμη των υποστηρικτικών λειτουργιών μας. Η Διαχείριση Κινδύνου που εφαρμόζει η Allianz χρησιμοποιεί  τα υψηλότερα πρότυπα στον κλάδο. 

Μαζί με τους συνεργάτες μας, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε λύσεις σε διεθνές επίπεδο, οι οποίες μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις τοπικές ανάγκες. Εφαρμόζουμε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό ρυθμιστικό καθεστώς, σεβαστό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ομίλου Allianz.

Ανακαλύψτε περισσότερα για την Allianz Global Life dac

 

Ανακαλύψτε περισσότερα για την Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη, μέλος του Ομίλου Allianz

 

 
Επικοινωνήστε μαζί μας

Κέντρο Επικοινωνίας

Δευτ. - Πεμ.: 8.30 - 16.30

Παρασκευή 15:30

customercontact@allianz.gr    

210 69 99 944

 

Εγγεγραμμένο γραφείο Maple House, Temple Road Blackrock Co Dublin A94 Y9E8 Ιreland – Εταιρεία που ανήκει στην Allianz SE. Η Allianz Global Life Designated Activity Company ελέγχεται στην Ιρλανδία από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Εγγεγραμμένος στην Ιρλανδία, Εταιρεία Reg. Αρ.: 458565.