Με το Allianz Target4Life εμπιστεύεστε τη διαχείριση των κεφαλαίων σας στην Allianz Global Life, το εξειδικευμένο κέντρο του Ομίλου Allianz, που δημιουργεί ασφαλιστικά προϊόντα  και αποταμιευτικές λύσεις μακροχρόνιου ορίζοντα.

Μόνο εσείς γνωρίζετε ποιος είναι ο αποταμιευτικός σας χαρακτήρας, οι στόχοι σας και ο χρόνος που έχετε στη διάθεσή σας για την επίτευξή τους. Με το Allianz Target4Life αναθέτετε τις επενδυτικές σας αποφάσεις σε έναν επαγγελματία διαχειριστή επενδύσεων που φροντίζει τα πάντα για εσάς, μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Εσείς, μπορείτε να είστε ήσυχοι, καθώς η επένδυσή σας είναι σε ασφαλή χέρια: η Allianz είναι ο αξιόπιστος και έμπειρος συνεργάτης σας, ο οποίος παίρνει για εσάς τις καλύτερες αποφάσεις διαχείρισης, με στόχο να βελτιστοποιεί συνεχώς την επένδυσή σας.

Εσείς αποφασίζετε πότε και πόσο θα πληρώνετε, επιλέγοντας ανάμεσα σε εφάπαξ ασφάλιστρο (ελάχιστη καταβολή €2.500) ή περιοδικές καταβολές ασφαλίστρων (ελάχιστη καταβολή €1.200 ετησίως), με δυνατότητα καταβολής επιπλέον πληρωμών ανάλογα με τις οικονομικές ανάγκες και τις δυνατότητές σας τη δεδομένη χρονική στιγμή.
Για να προστατεύσετε τους αγαπημένους σας, το Allianz Target4Life παρέχει ασφαλιστική κάλυψη η οποία σας εξασφαλίζει ένα κεφάλαιο σε περίπτωση απώλειας ζωής ποσοστού 10% (με μέγιστο όριο τα €50.000), 0,02% ή 0,01% ανάλογα με την ηλικία σας.
Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο οδηγό για μελλοντικές επιδόσεις. Τα ασφάλιστρα που διατίθενται σε εσωτερικούς πόρους που βασίζονται στην πολιτική επενδύονται με κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου και μπορεί να αυξάνουν ή να μειώνουν την αξία τους σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς.

Τα Κεντρικά μας Γραφεία βρίσκονται:
Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ΄ 
104 42 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 69 99 944 
(καθημερινά 08:30 - 16:30 | Παρασκευή 15:30)

Έδρα: Maple House, Temple Road, Blackrock Co Dublin A94 Y9E8, Ireland - Εταιρεία Ομίλου Allianz SE, εξουσιοδοτημένη για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας ζωής από τη Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Ιρλανδίας - αριθ. μητρώου 458565